AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring Dietistenpraktijk Pondous

Dietistenpraktijk Pondous hecht veel waarde aan jouw privacy en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. Dat was voorheen vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ik lever uitsluitend gespecialiseerd dieetadvies op onze spreekuurlocaties.

Ik verkoop nooit gegevens, getallen, statistieken en andere informatie door aan commerciële instellingen.

De praktijk bestaat uit 1 gespecialiseerde diëtist die op de hoogte is van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

1. Persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van diensten van Dietistenpraktijk Pondous heb ik gegevens van je nodig. Deze verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Dit gaat om gewone persoonsgegevens, maar ook om bijzondere persoonsgegevens.

Gewone persoonsgegevens:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • enz.

In sommige gevallen vragen wij om bijzondere persoonsgegevens van je. Dit zijn onder anderen medische persoonsgegevens. Dat doe ik alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot je behandeling.

Je persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden.

Waarom is dat nodig?

Dietistenpraktijk Pondous heeft je persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk, op maat gemaakt dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan je te verstrekken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Dietistenpraktijk Pondous bewaart je persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

2. Delen met andere partijen

Diëtistenpraktijk Pondous zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Pondous heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk Pondous zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Pondous een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Pondous blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

3. Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dietist@dietistenpraktijkpondous.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

5. Beveiliging

Dietistenpraktijk Pondous neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik werk met beveiligde computers en gegevens zijn extra beveiligd en niet toegankelijk voor buitenstaanders op de medisch beveiligde online Cloud. Er worden voor de veiligheid van uw gegevens geen papieren dossiers bewaard. Papieren verwijsbrieven worden wel in een beveiligde plek bewaard.

Meer informatie

Meer informatie Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Pondous kun je contact opnemen met onze privacy medewerker (R.Strikwerda) via 06-39545083 of via info@dietistenpraktijkpondous.nl

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.